Υπηρεσίες Συναγερμών · Κέντρο Λήψεως Σημάτων

Κέντρο Λήψεως Σημάτων

Δυνατότητα Παροχών Του 24ωρου κεντρικού σταθμού προς τους συνδρομητές:

 • Σήμα διάρρηξης και συγκεκριμένα από ποιό σημείο (ζώνη) του προστατευόμενου χώρου προήλθε,
 • σήμα λήξης του συναγερμού,
 • όπλιση και αφόπλιση του συστήματος συναγερμού με αναγνώριση χρήστη,
 • σήμα όπλισης συναγερμού υπό απειλή,
 • σήμα λήξης του συναγερμού υπό απειλή,
 • σήμα ιατρικής βοήθειας,
 • σήμα πυρανίχνευσης
 • έλεγχος καλής λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής (TEST),
 • σήμα επαναφοράς ή αποκατάστασης μετά από πρόβλημα της τηλεφωνικής γραμμής,
 • σήμα συναγερμού σε περίπτωση προσπάθειας ανεύρεσης του κωδικού πληκτρολογίου,
 • σήμα εξαίρεσης ζωνών κατά την όπλιση του συναγερμού,
 • υπέρβαση ορίου κατανάλωσης σειρήνας ή αποσυνδεσή της,
 • σημα σε περίπτωση προβλήματος ή βραχυκυκλώματος των καλωδίων ζώνης,
 • υπέρβαση ορίου κατανάλωσης βοηθητικής εξόδου (τροφοδοσία ραντάρ),
 • πρόβλημα ή διακοπή ρεύματος (220volt) και επαναφορά,
 • έλεγχος κατάστασης μπαταριών του συστήματος κάθε 24 ώρες. Πτώση μπαταρίας ή αποσυνδεσή της και επαναφορά ή επανασυνδεσή της,
 • απώλεια πραγματικής ώρας της κεντρικής μονάδας και επαναπρογραμματισμός της,
 • αποστολή καταστάσεων με τα σήματα που έχει λάβει ο σταθμός από το σύστημα συναγερμού προς τον συνδρομητή,
 • ενημέρωση του συνδρομητή σε περίπτωση μη όπλισης του συστήματος μετά από το πέρας του ωραρίου λειτουργίας και
 • αναγνώριση σε περίπτωση αφόπλισης του συναγερμού πέραν του ωραρίου λειτουργίας.

τι είναι κέντρο λήψης σημάτων
τηλεφωνικό κέντρο λήψης σήματος
Copyrights © & All Rights Reserved by Beware.
Developed byPlanBit