Υπηρεσίες Συναγερμών · Σειρήνες Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων

Σειρήνες Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων

Δυνατότητα Παροχών Του 24ωρου κεντρικού σταθμού προς τους συνδρομητές:

 • Σήμα διάρρηξης και συγκεκριμένα από ποιό σημείο (ζώνη) του προστατευόμενου χώρου προήλθε,
 • σήμα λήξης του συναγερμού,
 • όπλιση και αφόπλιση του συστήματος συναγερμού με αναγνώριση χρήστη,
 • σήμα όπλισης συναγερμού υπό απειλή,
 • σήμα λήξης του συναγερμού υπό απειλή,
 • σήμα ιατρικής βοήθειας,
 • σήμα πυρανίχνευσης
 • έλεγχος καλής λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής (TEST),
 • σήμα επαναφοράς ή αποκατάστασης μετά από πρόβλημα της τηλεφωνικής γραμμής,
 • σήμα συναγερμού σε περίπτωση προσπάθειας ανεύρεσης του κωδικού πληκτρολογίου,
 • σήμα εξαίρεσης ζωνών κατά την όπλιση του συναγερμού,
 • υπέρβαση ορίου κατανάλωσης σειρήνας ή αποσυνδεσή της,
 • σημα σε περίπτωση προβλήματος ή βραχυκυκλώματος των καλωδίων ζώνης,
 • υπέρβαση ορίου κατανάλωσης βοηθητικής εξόδου (τροφοδοσία ραντάρ),
 • πρόβλημα ή διακοπή ρεύματος (220volt) και επαναφορά,
 • έλεγχος κατάστασης μπαταριών του συστήματος κάθε 24 ώρες. Πτώση μπαταρίας ή αποσυνδεσή της και επαναφορά ή επανασυνδεσή της,
 • απώλεια πραγματικής ώρας της κεντρικής μονάδας και επαναπρογραμματισμός της,
 • αποστολή καταστάσεων με τα σήματα που έχει λάβει ο σταθμός από το σύστημα συναγερμού προς τον συνδρομητή,
 • ενημέρωση του συνδρομητή σε περίπτωση μη όπλισης του συστήματος μετά από το πέρας του ωραρίου λειτουργίας και
 • αναγνώριση σε περίπτωση αφόπλισης του συναγερμού πέραν του ωραρίου λειτουργίας.

εξωτερική σειρήνα 125db
σειρήνα paradox
εξωτερική σειρήνα συναγερμού 120db
εξωτερική σειρήνα συναγερμού 110db
εξωτερική σειρήνα συναγερμού 118db
εξωτερική σειρήνα συναγερμού
εσωτερική σειρήνα 100db
σειρήνα συναγερμού
εσωτερική σειρήνα συναγερμού
Copyrights © & All Rights Reserved by Beware.
Developed byPlanBit