Υπηρεσίες Συναγερμών · Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας στο φωτοβολταϊκό πάρκο σας.
Ένα φωτοβολταϊκό πάρκο είναι αρκετά εκτεθειμένο εάν δεν λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Προτείνουμε, τοποθετούμε και υποστηρίζουμε τα παρακάτω συστήματα.

Περιμετρική προστασία
Η περιμετρική προστασία είναι πολύ σημαντική, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε κάποιον να εισχωρήσει στον χώρο μας. Τοποθετούμε οπτικές δέσμες BEAM όπου εάν κάποιος περάσει από ανάμεσα ενεργοποιεί τον συναγερμό. Η θέση του BEAM που το τοποθετούμε είναι στο ένα μέτρο από το έδαφος. Για μεγαλύτερη ασφάλεια τοποθετούμε δύο BEAM στην κολόνα το ένα στα 50-70εκ. και το άλλο στα 1,30-1,50εκ. Για μεγαλύτερη ασφάλεια τα ΒΕΑΜ μπορούν να τοποθετηθούν μέσα σε πυλώνες όπου ο εισβολέας δεν διακρίνει που είναι τα BEAM, δεν τα βλέπει.
Προστασία στα SOLAR PANEL
Τοποθετούμε οπτική ίνα από το ένα πάνελ στο άλλο. Εάν κόψει η εάν λυγίσει κάποιος την οπτική ίνα ενεργοποιεί τον συναγερμό.
Προστασία στην περίφραξη
Τοποθετούμε καλώδιο το οποίο φαίνεται σαν σύρμα στο συρματόπλεγμα όπου είναι η περίφραξη του πάρκου. Ο εισβολέας που θα ξεκινήσει να κόβει το συρματόπλεγμα, κόβει και το καλώδιο του συναγερμού και τον ενεργοποιεί.
Σύνδεση με Κέντρο Λήψεως Σημάτων
Η ενεργοποίηση του συναγερμού όπως και διάφοροι έλεγχοι γίνονται μέσω Κέντρου Λήψεως Σημάτων. Τα σήματα του συναγερμού μεταφέρονται μέσω GSM ή GPRS με κάρτα sim (κάρτα δικτύου).
Κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως (CCTV)
Το πάρκο να καταγράφεται με κάμερες. Τοποθετούμαι κάμερες περιμετρικά από το πάρκο. Σωστή τοποθέτηση κολόνας είναι κάθε 30 με 40 μετρά. Οι κάμερες βλέπουν και την νύχτα μέσω υπέρυθρων που παρέχουν. Επίσης κάμερα speed dome όπου η συγκεκριμένη περιστρέφεται 360 μοίρες και ελέγχει το εσωτερικό του πάρκου. Οι κάμερες καταλήγουν σε ένα καταγραφικό όπου αποθηκεύει τις εικόνες.
Μπορούμε απομακρυσμένα να βλέπουμε και να ελέγχουμε το πάρκο από τον υπολογιστή μας ή το iPhone, μέσω 3G Router (κάρτα sim).
οπτικές δέσμες BEAM
BEAM στο 1 μέτρο
περιμετρικές κάμερες
3g router
κάμερα 360 μοιρών
καταγραφικό
κρυφό καλώδιο συναγερμού
εγκατάσταση για κέντρο λήψεως σημάτων
gsm για κέντρο λήψεως σημάτων
Copyrights © & All Rights Reserved by Beware.
Developed byPlanBit